Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Mucharzu2018-11-08

W dniu 26.10.2018 roku odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Mucharzu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów OSP Mucharz, OSP Jaszczurowa, OSP Koziniec-Centrum i OSP Skawce.

Druhowie postanowili na zebraniu podziękować za pełną zaangażowania pracę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Wójtowi Gminy Mucharz Panu Wacławowi Wądolnemu, który od 2002 roku przez cztery kadencje sprawował władzę w Gminie Mucharz. Druhowie w podziękowaniu za współpracę wręczyli Wójtowi Gminy Mucharz Panu Wacławowi Wądolnemu pamiątkową figurkę św. Floriana patrona wszystkich strażaków.

Interwencji w 2022r: 11