OSP Mucharz w KSRG2019-04-04

Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu nadal w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

       5 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu do Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego.

       Stosowne dokumenty z rąk komendanta powiatowego PSP w Wadowicach bryg. Pawła Kwarciaka odebrał prezes Zarządu OSP Mucharz druh Witold Wata oraz wójt Gminy Mucharz Renata Galara.

       Należy zaznaczyć, że jednostka OSP z Mucharza funkcjonująca w strukturach KSRG od 1 stycznia 2015 roku, została włączona do KSRG na kolejny, tym razem pięcioletni okres, tj. do 31 grudnia 2023 roku.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP Wadowice)

 

Interwencji w 2022r: 15