Interwencje: transport osób do punktu szczepień2021-03-03

Alarm: 5/21
Data: 02.03.2021r. 13:50 godz.
Miejsce: Koziniec
Zdarzenie: transport osób do punktu szczepień
Siły i środki: OSP Mucharz
Interwencji w 2022r: 11