Interwencje: pożar sadzy w przewodzie kominowym2021-08-15

Alarm: 28/21
Data: 10.08.2021r. 08:33 godz.
Miejsce: Mucharz
Zdarzenie: plama substancji ropopochodnej
Działania: zabezpieczenie miejsca, usunięcie zagrożenia
Siły i środki: JRG Wadowice, OSP Mucharz
Interwencji w 2022r: 11