Interwencje: kolizja drogowa2020-03-21

Alarm: 10/20
Data: 21.03.2020r. 10:01 godz.
Miejsce: Mucharz DK28
Zdarzenie: kolizja drogowa
Działania: zabezpieczenie miejsca, udzielenie KPP, usunięcie pozostałości pokolizyjnych
Siły i środki: JRG Wadowice, OSP Koziniec-Centrum, ZRM, Policja, OSP Mucharz
Interwencji w 2020r: 16