Interwencje: inspekcja gotowości operacyjnej2019-06-27

Alarm: 22/19
Data: 27.06.2019r. 12:52 godz.
Miejsce: Mucharz  
Zdarzenie: inspekcja gotowości operacyjnej
Działania: założenia inspekcji – tonący człowiek, podebranie poszkodowanego z wody oraz udzielenie KPP
Siły i środki: JRG Wadowice
Interwencji w 2020r: 0